Alta Livredningsklubb

Alta Livredningsklubb

 • BREDDE, MESTRING OG SAMHOLD
 • Alta Livredningsklubb er tilknyttet Norges Livredningsselskap og arbeider med drukningsforebyggende tiltak som opplæring i svømming, selvberging og livredning og har følgende tilbud til sine medlemmer:
  • Barnesvømming
  • Videregående svømmeopplæring
  • Praktiske kurs i vannmiljøer ute
  • Sosiale aktiviteter
 • Medlemskontingent: 125 kr pr. person pr. år
 • Det er ingen obligatorisk dugnad for medlemmene
 • Møteplass: Facebook-gruppen "Alta Livredningsklubb - Medlemmer"
 • Kontaktperson: Cecilie Daniloff, tlf. 95 97 05 65, ceciliedaniloff@gmail.com

Aktuelt

 • Vannglede.no sin barnesvømming (nivå 1/rød, nivå 2/grønn, nivå 3/blå, nivå 4/svart) ledet av Cecilie Daniloff videreføres fra høsten 2020 gjennom Alta Livredningsklubb og ikke lenger Alta Svømmeklubb
  • Barnesvømming blir på tirsdager kl. 1730, 1800 og 1830 og onsdager kl. 1830 og 1900
 • Et nytt videregående svømmeopplæring (nivå 5/hvit) for barn og ungdom tilbys fra høsten 2020
  • Videregående svømmeopplæring blir på tirsdager og torsdager kl. 1900
 • 2020-09-01: Oppstart barnesvømming og videregående svømmeopplæring
 • 2020-07-07: Alta Livredningsklubb godkjent som medlem i Norges Livredningsselskap
 • 2020-07-06: Alta Livredningsklubb stiftet

Svømmeopplæring

Svømmeopplæring
 • Svømmeopplæringstilbudet består av:
  • Barnesvømming som er svømmeopplæring for barn fra 6 til og med 12 år
  • Videregående svømmeopplæring som er for svømmedyktige barn og ungdom under 17 år
 • Undervisningen er delt inn i 5 ferdighetsnivåer merket med hver sin farge:
  •  Nivå 1/rød: Vanntilvenning
  •  Nivå 2/grønn: Grunnleggende ferdigheter som flyting, dykking, linjeholdning og fremdrift
  •  Nivå 3/blå: Svømmeteknikk crawl og rygg, øvelser på dypet som dykking, flyting, hopping og stuping, litt selvberging og livredning
  •  Nivå 4/svart: Sammenhengende stupe fra 1 meter, svømme 100 meter crawl, dykke 2 meter, flyte i 3 minutter og svømme 100 meter rygg
  •  Nivå 5/hvit: Langsvømming, hurtigsvømming, bryst- og sidesvømming, crawl og rygg, svømming under vann og dypere dykking, ilandføring og hinderløype
 • Svømmedyktighet med god teknikk oppnås når nivå 4 er bestått
 • Barnesvømming består av nivå 1-4, mens videregående svømmeopplæring er nivå 5
 • Svømmeopplæringen ledes av Cecilie Daniloff som har lang erfaring med svømmekurs
 • For mer informasjon og påmelding, se www.vannglede.no

Praktiske kurs i vannmiljøer ute

 • For at svømmeopplæringen skal være drukningsforebyggende er det nødvendig å erfare det våte element også i naturlige omgivelser
Kaldt vann
 • BADING I KALDT SJØVANN MED KLÆR PÅ
 • Mestring av kuldesjokk med kontrollert pusting for å bevare roen
 • Kjenn på den ekstra belastningen fra klærne
 • Flyting og fremdrift i saltvann
 • TETT PÅ ELVENS KREFTER
 • Føl de sterke strømningene i vannet
 • Manøvrering med kano
 • BRUK AV HJELPEMIDLER TIL SELVBERGING OG LIVREDNING
 • Flyte- og redningsvest
 • Forlenget arm
 • Hjerte- og lungeredning
 • Padlebrett
 • Ro med båt
 • Tilkallingsmuligheter
Våtdrakt
 • SVØMMING MED VÅTDRAKT
 • Frihetsfølelsen med å svømme ute i naturen
 • Sikkerhetstiltak
 • Svømmedyktighet er en forutsetning for å delta
 • Disse aktivitetene organiseres med jevne mellomrom som praktiske kurs og deltagelse er gratis
 • Noen av områdene som benyttes er Lathari, Tollevikfjæra, Kåfjord og Botnelva
 • "Praktiske kurs i vannmiljøer ute" starter i det små og vil få økende fokus etter hvert som klubben utvikler seg

Sosiale aktiviteter

 • Klubbens sosiale aktiviteter har til hensikt å styrke samholdet spesielt blant barn og ungdom
 • Eksempler på tiltak er pizzakvelder, toppturer, knytte vennskapelige relasjoner til andre organisasjoner, kino, bowling, vinteraktiviteter og tilstelninger
 • En egen "trivselsgruppe" er pådriver for sosiale aktiviteter:
  • Andrea Solheim, tlf. 95 16 70 17, andrea_solheim@hotmail.com
  • Caroline Elise Ingebrigtsen, tlf. 91 81 94 93, caro-93@hotmail.com
  • Elena Guttormsen, tlf. 41 65 30 16, helli_medhus@hotmail.com

Mer om oss

 • Styret består av:
  • Elena Guttormsen (leder), tlf. 41 65 30 16, helli_medhus@hotmail.com
  • Cecilie Daniloff, tlf. 95 97 05 65, ceciliedaniloff@gmail.com
  • Karsten Eriksen, tlf. 95 75 24 08, karsten_erik@hotmail.com
 • Sekretær: Haakon Emblemsvåg, tlf. 95 23 47 59, hemblem@gmail.com
 • Organisasjonsnummer: 925364819
 • Bankkonto: 46123413687
 • Donasjoner mottas med stor takknemlighet og beløpet kan øremerkes spesifikke formål
 • Vi knytter gjerne til oss sponsorer som ønsker synliggjøring gjennom Alta Livredningsklubb
 • SAMARBEIDSPARTNERE
 • Klubben.no: 20 % rabatt på det meste av utstyr også for medlemmer
 • Nordlysbadet: Bruk av basseng og hyggelig service
 • Vannglede.no: Presentasjon og markedsføring av svømmekurs