Alta Livredningsklubb

Alta Livredningsklubb

 • Vi er tilknyttet Norges Livredningsselskap og arbeider lokalt med drukningsforebyggende tiltak
 • Medlemskontingent: 250 kr pr. person pr. år
 • Ingen obligatorisk dugnad for medlemmer
 • Møteplass: Facebook-gruppen "Alta Livredningsklubb - Medlemmer"
 • Kontaktperson: Cecilie Daniloff, tlf. 95 97 05 65, ceciliedaniloff@gmail.com
Nivå 1-5
 • OPPNÅ TRYGGHET, GLEDE OG FERDIGHETER I VANN
 • Vår hovedaktivitet er svømmeopplæring for barn og ungdom med 5 nivåer:
  •  Nivå 1/rød: Vanntilvenning
  •  Nivå 2/grønn: Grunnleggende ferdigheter som flyting, dykking, linjeholdning og fremdrift
  •  Nivå 3/blå: Svømmeteknikk crawl og rygg, øvelser på dypet som dykking, flyting, hopping og stuping, litt selvberging og livredning
  •  Nivå 4/svart: Sammenhengende stupe fra 1 meter, svømme 100 meter crawl, dykke 2 meter, flyte i 3 minutter og svømme 100 meter rygg
  •  Nivå 5/hvit: Langsvømming, hurtigsvømming, bryst- og sidesvømming, crawl og rygg, svømming under vann og dypere dykking, hopp fra større høyde, stuping, hinderløype, selvberging og livredning
  • Svømmedyktighet med god teknikk oppnås når nivå 4 er bestått
 • For de på nivå 5/hvit organiserer vi også:
  • Aktiviteter i vannmiljøer ute som gir drukningsforebyggende erfaring
  • Pizzakvelder og andre sosiale tiltak som bidrar til trivsel og vennskapelige bånd

Svømmeopplæring

Svømmeopplæring
 • Svømmeopplæringstilbudet består av:
  • Barnesvømming (nivå 1-4) som er svømmeopplæring for barn fra 6 til og med 12 år
  • Videregående svømmeopplæring (nivå 5) som er for svømmedyktige barn og ungdom under 17 år
 • Alta Livredningsklubb har 200 plasser på svømmekurs støttet av et omfattende og aktivt instruktørmiljø
 • Svømmeopplæringen ledes av Cecilie Daniloff som har lang erfaring med å organisere svømmekurs
 • For mer informasjon og påmelding, se www.vannglede.no

Aktiviteter i vannmiljøer ute

Kaldt vann
 • BADING I KALDT SJØVANN MED KLÆR PÅ
 • Mestring av kuldesjokk med kontrollert pusting for å bevare roen
 • Kjenn på den ekstra belastningen fra klærne
 • Flyting og fremdrift i saltvann
 • TETT PÅ ELVENS KREFTER
 • Føl de sterke strømningene i vannet
 • Manøvrering med kano
 • BRUK AV HJELPEMIDLER TIL SELVBERGING OG LIVREDNING
 • Flyte- og redningsvest
 • Forlenget arm
 • Hjerte- og lungeredning
 • Padlebrett
 • Ro med båt
 • Tilkallingsmuligheter
Våtdrakt
 • SVØMMING MED VÅTDRAKT
 • Frihetsfølelsen med å svømme ute i naturen
 • Sikkerhetstiltak

Mer om oss

Logo
 • Alta Livredningsklubb er en frivillig organisasjon med om lag 200 medlemmer
 • Våre kjerneverdier er bredde, mestring og samhold
 • Styret består av:
  • Elena Guttormsen (leder), tlf. 41 65 30 16, helli_medhus@hotmail.com
  • Cecilie Daniloff, tlf. 95 97 05 65, ceciliedaniloff@gmail.com
  • Karsten Eriksen, tlf. 95 75 24 08, karsten_erik@hotmail.com
 • Sekretær: Haakon Emblemsvåg, tlf. 95 23 47 59, hemblem@gmail.com
 • Organisasjonsnummer: 925364819
 • Bankkonto: 46123413687
 • Donasjoner mottas med stor takknemlighet (direkte eller indirekte fra f.eks. Grasrotandelen)
 • Vi knytter gjerne til oss sponsorer som vil støtte arbeidet vårt og kan tilby synliggjøring på klubbklær og nettside:
  • Logo på nettside: 5.000 kr pr. år
  • Trykk på klubbklær og logo på nettside: 10.000 kr pr. år
  • Større trykk på klubbklær og fremhevet logo på nettside: 25.000 kr pr. år
  • Sponsor betaler selv Fagtrykk Idé for sine trykk
 • SAMARBEIDSPARTNERE
 • Fagtrykk Idé: Trykk på klubbklær
 • Klubben.no: Utstyrsleverandør til svømmekurs
  • Medlemmer bes kontakte Alta Livredningsklubb for rabattkode på 20 % til kjøp av personlig utstyr
 • Nordlysbadet: Basseng med hyggelig service
 • Peppes Pizza: Pizzakvelder
 • Sport 1: Salg av klubbklær
 • Vannglede.no: Presentasjon og markedsføring av svømmekurs