Vedtekter - Alta Livredningsklubb

§ 1 Navn

§ 2 Formål

§ 3 Organisasjonsform

§ 4 Medlemmer

§ 5 Rettigheter og plikter knyttet til medlemskapet

§ 6 Årsmøte

§ 7 Årsmøtets oppgaver

§ 8 Ekstraordinære årsmøter

§ 9 Styret

§ 10 Signaturrett

§ 11 Vedtektsendring

§ 12 Oppløsning